Regressionstester

Täta tester för kvalitetssäkring är nyckeln till utveckling och design av stabila webbsidor och applikationer. De tillåter bedömning och optimerar prestanda, hastighet, säkerhet, användar – vänlighet m.m. – en försäkring om att det avslutade projektet har högsta möjliga kvalitet.

För att förse er med den bästa slutprodukten använder sig IT House av inyggda regressionstester, särskilt användbara för snabb upptäckt av fel och inkonsekvenser. De möjliggör snabba och omedelbara åtgärder som leder till effektiva och strömlinjeformade framsteg. Vi använder sådana tester vid varje steg i utvecklingsprocessen, inte bara i slutet vilket innebär att er sajt eller app alltid kommer att fungera väl.