Hur vi arbetar

cycle_se

Er sajt eller app blir elegant, ren och enkel att använda – men tillkomstprocessen är faktiskt riktigt komplex. Våra fräscha slutprodukter är resultatet av ett djupgående arbete som fordrar precision och uppmärksamhet på detaljer.

Sådana projekt innebär inte bara invecklad programmering och konstnärlig design, man behöver också öppen kommunikation med kunden för att kunna vägleda mot projektets vision och klargöra programkraven. Som kund hos oss kommer ni att kunna lägga till era bidrag för varje utvecklings –
fas, och på så sätt styra produktutvecklingen.

Stadier i projektutvecklingen

1. Forskning och planering
 För att kunna skapa den perfekta sajt eller app som passar era behov börjar vi med att bekanta oss med ert affärsområde, era mål och användarnas in- och utsidor. Tillsammans kommer vi att besluta exakt vad ni behöver och hur era behov kan komma att förändras över tid.

Under detta utvecklingsskede kan våra experter på IT House bidra med råd och insikter i fråga om hur ni kan uppnå affärsmålen med innovativa lösningar. Man prioriterar, fastställer planer och påbörjar arbetet.

2. Informationsarkitektur
När vi lärt känna era mål kommer vi att fixa till en funktionell modell som ni kan granska  – se det som en interaktiv blåkopia för ert projekt.

Ni kommer snabbt att få en känsla för estetiken och användbarheten med möjlighet att kommentera, kritisera och uppleva utseendet på och känslan av ert projekt redan från början.

3. Visuell design
När vi fått info om projektets ”skelett” kan vi börja att fylla på med färg, karaktär och intuitiv funktionalitet. 

Ert projekt börjar att leva ett eget liv när vi arbetar nära varandra för att säkra att projektet på ett utmärkt sätt balanserar angenäm användarerfarenhet med de givna affärsmålen. 

4. Avpassning av tema
 Med grundläggande design på plats är det dags att börja tillverkning av de enskilda elementen för er sajt eller app. 

Vi börjar med att skära ut designen från PSD till CSS och HTML och bygga en vacker webbsajt. Därmed påbörjas det tunga utvecklingsarbetet. Vi rättar oss efter de senaste och mest framstående digitala normerna så att vårt projekt passar bra tillsammans med aktuella och kommande platt-formar. 

5. Programmering
 Slutligen ska vi jobba med finjusteringen av ”backend” funktionen. 

Vi kan programmera med ett flertal olika språk, bl.a. PHP. C++, Python, Symphony och Microsoft Studio men för största effektivitet och flexibilitet specialiserar vi oss på och rekommenderar Ruby on Rails.Vi filtrerar ert bidrag flera gånger under processen och levererar slutligen en fin produkt klar för användning. 

Projektledning

Ni vill att ert projekt ska blända användarna, fungera felfritt och nå era målen. IT House använder sig därför av upprepad arbetsledning för utveckling av all mjukvara och design enligt ”agile scrum” principerna. Sådan praxis med korta, stegvisa uppdateringar ger möjlighet att bygga kostnadseffektivt med liten risk och större flexibilitet och med en överlägsen slutprodukt.

Vår ledningsstil innebär att klienter och programmerare får tätare kommunikation, med an- passning och prioriteringar efterhand. Täta uppdateringar gör det enkelt och lätt att ändra riktning under arbetets gång och skapar prototyper som klienten kan använda på ett tidigt stadium under processen med möjlighet att anpassa och optimera produkten. Läs mer om Agile Development ≫

Kvalitetstester

För att för förvissa er om att den använda koden är ren och felfri infogar vi en serie automatiserade kvalitetstester direkt i kodningen. Varje gång som en ny funktion tillkommer blir varje del av koden  automatiskt åter testad och säkerställer på så sätt enkel och flexibel tillväxt över tid. Oavsett hur ert projekt utvecklas tvekar vi inte inte i fråga om att förse er med en kod med högsta möjliga kvalitet. Läs mer om våra tester ≫