Agile Development

För att förse er med en välgjord sajt eller app av bästa märke använder IT House flexibla utvecklingsmetoder för att hantera våra projekt och skapa sajter och applikationer. För att till fullo utnyttja sådana banbrytande tillvägagångssätt använder vi oss av en blandning av två flexibla metoder – Scrum och eXtreme Programming.

Varför Agile Development?

En flexibel utveckling innebär flera fördelar för projektet, kortare produktionstid, tätare språng med låg risk och lyhörd flexibilitet – men enligt vår uppfattning är den främsta fördelen med ”agile development” att metoden ger oss möjlighet att arbeta nära er och säkerställa att projektet alltid är anpassat till era mål. Om du är glad, gläds också vi.

Traditionell mjukvaruutveckling kännetecknas av långa s.k. sprints – perioder när programmering fortfarande pågår och är instabil. Processen är ganska rigid och justeringar under en pågående utvecklingsfas kan bli ytterst tidskrävande och ineffektiva. Det innebär dessutom att kunderna saknar möjlighet att kontrollera den pågående utvecklingen.

Flexibel utveckling (Agile development) är fundamentalt annorlunda. Den har sin grund i en serie snabba språng som ger klienten ett flertal möjligheter att testa produkten, ge återkoppling och förorda ändringar. Slutresultatet blir en finjusterad slutprodukt som motsvarar era mål och fungerar precis som ni föreställde er.

agile_se